TÌM KIẾM

Chọn Quận
Loại Hình
Hình Thức

Lọc Theo :

Khoảng Giá
500.000.000.000VNĐ300.000.000.000.000VNĐ
Tiện Ích Nổi Bật
33,500,000,000đ
23,3m
479m²
Hoàng Văn Thái- Thanh Xuân
3,700,000,000đ
5m
43m²
Bùi Xương Trạch - Thanh Xuân
12,960,000,000đ
7m
170m²