Phân khúc bất động sản nào là điểm sáng trên thị trường sau Tết?

Dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều địa phương dự báo khiến thị trường đối diện với nhiều thách thức. Tuy vậy, nhiều chuyên gia vẫn đánh giá thị trường sau Tết vẫn có những phân khúc bất động sản tiềm năng. Đất nền, nhà phố vẫn nóng Ông Vũ Kim...

Quy mô thị trường bất động sản Việt Nam sẽ đạt 1.232 tỷ USD, chiếm 22% tổng tài sản nền kinh tế vào năm 2030

Theo đề tài nghiên cứu “Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam” của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam vừa công bố, trong vòng 10 năm tới (2020 - 2030), quy mô thị trường bất động sản sẽ tăng từ 205,26 tỷ USD lên 1.232,29 tỷ USD,...